Wat is spirituele healing?


1395356_978158676783_35870291_nBij spirituele healing/genezing gaat het om een streven naar herstel van de verbinding tussen mens, ziel en de Bron, ook wel “het Licht” genoemd. Door het lichaam weer in verbinding te brengen met de eigen wortels, kan het zichzelf helen. Het gevoel van continuïteit, dat door allerlei oorzaken kan verminderen, keert dan terug.

Let wel; spirituele healing is GEEN alternatief voor de behandeling door de (huis-)arts.
Het kan zijn werk in positief opzicht aanvullen, omdat de zieke in contact gebracht wordt met zijn bron, ook wel ziel of spirit. Als blokkades verminderd of verdwenen zijn kan het lichaam zijn eigen helende krachten weer aanspreken. Zo komt men terug bij de wil en hervindt men innerlijke kracht om gezond te willen zijn.

Healing houdt ook in: het verwerken van trauma’s. Hierdoor kan men zonder remmingen door blokkades in de aura of het lichaam weer prettiger leven. Het is weer mogelijk dieper adem te halen, liefde te ervaren en geaard te zijn. Tijdens de sessie kan de healing ondersteund worden door het gebruik van mineralen en stenen. Door middel van de pendel die Hans gebruikt wordt de juiste steen voor de juiste energielaag gebruikt.

Chakra’s
Chakra is een woord uit het Sanskriet dat ‘wiel’ of ‘schijf’ betekent. Rondom ons lichaam bevindt zich een energieveld (de aura). Binnen in dit veld bevinden zich zeven energiecentra, die als een soort draaikolken werken. De chakra’s vormen de openingen tussen de mentale en de emotionele lagen van het bewustzijn. Ze creëren de wisselwerking tussen de verschillende bewustzijnslagen en ons fysiek lichaam.

Chakra healing is ook een groot onderdeel van de sessie. Doordat de chakra’s in balans worden gebracht, wordt ook de aura geheeld. Gaten of vervuiling in de aura of in de chakra’s kunnen tijdens de sessie geheeld worden. Hierbij worden de kleuren hersteld en onderhouden waardoor genezing kan ontstaan. Daarbij is het soms aan te raden een bepaalde steen/mineraal tijdelijk te dragen.
Voor informatie en/of een afspraak: info@angellight-healing.nl