Geopatische belasting


RADIO_WAVESteeds meer mensen ontdekken de invloed van een verstoorde leefomgeving, van geopatische belasting onder het huis en zoeken naar oplossingen waarbij de woning of werkplek ontdaan kan worden van deze verzwakkende invloeden.

Er zijn bepaalde plaatsen in de aardkorst waar scheuren, breuken, waterstromen of ertslagen elektromagnetische velden laten ontstaan die belastend, zelfs schadelijk zijn voor mens en dier zelfs planten groeien op deze plaatsen slecht.

Vroeger hielden de mensen veel meer rekening met bijvoorbeeld aardstralen. Huizen, kerken, boerderijen werden buiten bereik van deze velden gebouwd. Kerken zijn soms juist gebouwd op een plaats waar aardstralen samenkomen. Deze werden opgespoord met een wichelroede. Tegenwoordig zijn er meer gereedschappen beschikbaar, maar in deze tijd is er een tekort aan huizen en grond, dus wordt er niet gelet op straling of waterstromen onder de grond.

Dit fenomeen heet geopatische belasting. Er zijn ook plaatsen waar de energie positief en zuiver naar de oppervlakte komt deze energie is heel anders van karakter dan de stoorzones. De stress die hieruit voortkomt ontstaat door uitstralingen van water onder de aardkorst, door elektriciteitskabels en wateraders, ook wel “negatieve aarde-energielijnen” genoemd. De belasting loopt door de aarde heen en kan mensen en gebouwen vervuilen of beïnvloeden.

Maar buiten het veld (uw huis of werkplek) knapt u op, de snelheid van herstel ligt aan de kracht van de belasting. Dit kan opgelost worden om de storing te laten neutraliseren en terug te brengen of af te buigen, zodat het geen last meer bezorgd.

Voor informatie of een afspraak kunt u mailen met info@angellight-healing.nl                               of bel naar 06 – 20872877

 

Elektrosmog

Onder elektrosmog verstaat men alle effecten die ontstaan wanneer elektriciteit geproduceerd, getransporteerd of gebruikt wordt, wanneer er spanning is, een elektrische stroom vloeit of een zender elektromagnetische golven afgeeft. Ook u stelt zich bloot aan deze elektrosmog van uw pc, televisie, dect-telefoon en gsm.

Elektrosmog veroorzaakt in het menselijk lichaam een verstoring, zeker als je gevoelig bent verhoogt de storing. Dit kan leiden tot slecht of disfunctioneren van de stofwisseling en de werking van de organen.

Een paar kenmerken van deze belasting zijn:

Vermoeidheid zonder aanwijsbare redenen. Negatief gevoel of aangevallen voelen.                    Drukkend gevoel op het lichaam. Onprettig in je vel voelen. Neerslachtig en lusteloos voelen. Hier kunnen onder andere (edel-)stenen de smog en de geopatische belasting neutraliseren.

U kunt zwarte toermalijn of een rookkwartskristal tussen u en de bron van energetische belasting plaatsen. Kristallen pakken de oorzaak aan en niet de symptomen.

Amazoniet: absorbeert straling van magnetrons en mobiele telefoons beschermt tegen elektromagnetische vervuiling.

Fluoriet: is zeer effectief tegen elektromagnetische en computerstress.

Kunziet: fysiek is kunziet te gebruiken om geopatische belasting tegen te gaan. Het is zeer effectief als het als hanger wordt gedragen of op een mobiele telefoon of ander elektromagnetisch apparaat wordt bevestigd. Dit mineraal is wel kostbaar.

Turkoois: is een zuiverende steen die negatieve energie verdrijft, elektromagnetische smog verwijdert en tegen milieuvervuiling beschermt.

Jaspis: lost de smog op en beschermd tegen milieuvervuiling inclusief straling.

Malachiet: werkt net zo als de voorgaande stenen, maar ook op meerdere vlakken. Het geneest aarde-energie en heeft een grote band met de natuur en met vele krachten.

Sodaliet: lost elektromagnetische vervuiling op.

Informatie, bestellen van mineralen/stenen en afspraken:  info@angellight-healing.nl